Welcome

You are welcome to my blog. feel free to write a comment,suggest and to review. No one is perfect in this world and I am no exception. Your comments shall help make me a better person and write better. Thank you !

Saturday, July 31, 2010

MANMOHANAمنمنموھانا! من نو چھلی جاندے  

walking hand in hand
Image by gari.baldi via Flickr
پون وت ساہیں رللی جاندے
دل نو کجھ ہوش ہے 
نہ غم ہے کوئی 
تری جاندے جدھر وہ گھللی جاندے    

دمن 
٣١/٠٧/٢٠١٠
ਰੁਬਾਈ

ਮਨਮੋਹਣਾ ! ਮਨ ਨੂ  ਛੱਲੀ ਜਾਂਦੈ,
ਪੌਣ ਵਤ ਸਾਹੀਂ 
ਰਲ੍ਲੀ  ਜਾਂਦੈ 
ਦਿਲ ਨੂ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਹੈ 
ਨਾ ਗ਼ਮ ਹੈ ਕੋਈ 
ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੈ ਜਿਧਰ ਓਹ 
ਘਲੀ ਜਾਂਦੈ 

ਦਮਨ 
੩੧/੦੭/੨੦੧੦ 

मनमोहना ! मन नु छली जान्दाए
पौण वत्त साहीं रली जान्दाए 
दिल नु कुझ होश है
न ग़म है कोई 
तुरी जान्दाए जिधर 
ओह घली जान्दाए
  
दमन
३१/०७/२०१०  

AAWAN GE SAAIN

گمان دی بوجھل پند نی جیندے 
heavy load
Image by ah zut via Flickr
سر تے رکھ اٹھائی  
بہار انہاں دے چکنے اوکھے 
پر تو نہ گھبرائیں 
انہاں ہتھ دبیندہ تک کے 
ہتھ وٹان بہانے
سو کوہان دی دوری توں وی   
اوانگے تیرے  سائیں
---
دمن

ਗਮਾਂ ਦੀ ਬੋਝਲ ਪੰਡ ਨੀ ਜਿੰਦੇ 
ਸਿਰ ਤੇ ਰਖ ਉਠਾਈ 
ਭਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਕਣੇ ਔਖੇ 
ਪਰ  ਤੂ ਨਾ ਘਬਰਾਈ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਦਬੀਂਦਾ ਤਕ ਕੇ 
ਹਥ ਵਟਾੰਨ ਬਹਾਨੇ ,
ਸੌ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ 
ਆਵਣਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਇੰ

---ਦਮਨ 
੩੦/੦੭/੨੦੧੦

गमां दी बोझल पंड नि जिन्दे 
सिर ते रख उठाई ,
भार  इन्हां दे चुकने औखे 
पर तू न घबराईं
इन्हां हेठ दबीन्दा तक के 
हथ वाटां बहाने
सौ कोहाँ दी दूरी तोन वी 
आवन्गे तेरे साईं !

---दमन 
३०/ ०७ /२०१० 
 
Zemanta helped me add links & pictures to this email. It can do it for you too.

Thursday, July 29, 2010

SAJJAN TABEEB !


lovebirds
Image by patries71 via Flickr
سجن جے ہووے طبیب صدیندہ 
میں لکھ شکر مناواں
درشن کرن بہانے دل دیاں
پیدان لے کے جاواں
جد وہ میری نبض ٹٹولے  
جند تلی تے رکھاں  
اس دی چھوہ بن متی ہوواں 
چھوئی موئی بن جاواں
-  l. 
सज्जन जे होवे तबीब सदीन्दा 
मैं लख शुकर मनावां
दर्शन करन बहाने दिल दियां 
पीडां लै  के जावां
जद्द  ओह मेरी नब्ज़ टटोले 
जिन्द तली ते रखां
उसदी छोह बिन मिटटी होवां 
छुई मुई बण जावां !!


---दमन 
२९/०७/२०१०
ਸਜਣ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਬੀਬ ਸਦੀਂਦਾ

ਮੈਂ ਲਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ 
ਪੀੜਾਂ  ਲੈ  ਕੇ ਜਾਵਾਂ 
ਜਦ ਓਹ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲੇ
ਜਿੰਦ ਤਲੀ ਤੇ ਰਖਾਂ
ਉਸ ਦੀ ਛੋਹ ਬਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵਾਂ 
ਛੁਈ ਮੁਈ ਬਣ ਜਵਾਨ !

---ਦਮਨ ੨੯/੦੭/੨੦੧੦
     


VISHANDEI

Needles in the eyesImage by ~FreeBirD®~ via Flickr

She was our immediate neighbour and a close friend of my mother. We had adjoining courtyards which were enclosed by small brick walls. Vishandei would often call 'beji'- my mother, by leaning over this courtyard wall.


After finishing her household work she would often call my 'beji'. It was usually Vishandei who would call my mother as 'Daman di beji' listen for a moment. But that moment seemed to last till eternity. It would not end till someone came over.In that 'one moment' Vishandei 'masi' would discuss all sorts of things from weather and lack of rain, to the peddlers-the banjaras- selling earthen 'ghugoos'-whistles ,gulels'or catapults and small bamboo flutes or 'bansaris'.They also used to hawk tiny earthen 'sarangis',on which they would play music tunes to attract the children.

A strong group of children would follow these peddlers of earthen toys. The playing of sarangis and earthen whistles - ghugoos -  would create an irresistible desire in the minds of children. They would pester their mothers for these earthen toys. They used to barter these earthen toys for wheat flour,or jaggery. etc.

Sometimes the topic of discussion between my mother and Vishandei 'masi' would be that Ramji Lal's cow is not giving milk because it had seen some evil shadow.

Another interesting event happened in our neighbourhood . Our neighbour 'Yusuf's cow 'neeli' delivered a calf which had two heads and two necks joined over the shoulders. The whole town came over to see this 'wonder' and it was a hot topic in the town. 

Vishandei would often say 'ghor Kaliyug' has come indeed. Who knows what else shall we have to see? The twin headed calf died after a couple of days.The news spread like a wildfire in Vehari which  used to be a 'notified area committee' in district Multan. Vehari had only a NAC school upto   primary level,which later on got upgraded to upper primary class level. 

This  news reached biology teacher of a college from Multan ,which was the district town. He came over to have a look at this twin headed calf. He was very perplexed at this freak of nature. After obtaining  permission from the Principal of the college he struck a deal with Yusuf and took away the calf for research.

Vishandei had no offspring of her own. She showered all her affections over me.She would insist on getting me some toys by bartering a little bit of wheat 'atta' or some other item. Sometimes my 'Beji' would mildly admonish her not to spoil me with these gifts, but she would just not listen and tell my 'Beji', Daman is as dear to me as to you.

Don't you consider me as your sister. Am I not his  Masi? she used to retort. As a child I used to be very fond of 'dal'. In the evening meals 'dal' was a must for me. I would refuse to take my supper if the 'dal' had not been prepared by my mother. Vishandei would quietly pass on a 'katori' of 'dal' for me.

Sometimes Vishandei masi would quietly give me a 'paisa' saying go get something for yourself but don't let your 'Beji' know of it.  

Paisa was a very big amount  those days. Even an 'adhela' - half paisa -could fetch you a lemonade and with a 'pye'or a quarter paisa, one could get a plate full of jalebis.  

With the partition of the country into Hindustan and Pakistan everything went topsy turvy. It was a big divide of not only the land but also an old culture of fraternity and brotherhood....of peaceful existence. 

We all got separated and I have not seen masi Vishandei - a lady with a heart of sterling gold...after the partition....

---daman

Wednesday, July 28, 2010

Call some Doctor!

Someone has bayoneted the
 moon in the ribs;
the moonlight is vomiting blood,
the blood has been put
in the bowl of milk;
the light of twinkling star
is gasping on the doorstep
of the bleeding night!
The Life is howling!!

Call some Doctor,
some Doctor of Lights!!!!!

---daman
28/07/2010
(on some friends request I translated my blog 'Chananan da Vaid'. This poem was written during a battle on a moonlit night --Daman)

VEGGIE SABOTAGE

Leafy veggies for proteinImage by NunBun via Flickr
Doc! please don't advise me to eat more veggies.The doctor got startled and stared at me in disbelief. He admonished me to say that one must eat fresh green vegetables to stay healthy. But I have my reservations Doc,I chirped in  sheepishly....but stood firm which has now been confirmed. Parents don't force your children to eat vegetables...hahaha


Oxytocin, a harmone which is banned for human consumption is being used freely by farmers to make the vegetables grow faster so that they reap more profit. This is being administered mainly

to increase the size of Pumpkins,watermelons,brinjals,bitter gourd, round gourd,ladyfingers cucumbers and lettuce...with potential health hazards to the consumers....

This chemical, which is banned for human consumption, may pose serious threat to health causing nervous breakdowns,sterility and other neurotic complications.Farmers have an easy access to these injurious chemicals who use it indiscriminately to increase the growth of vegetables and fruits to get  these ready for sale and for more profits ...

The farmers use it on fruits, veggies and creepers to give them a fresh and minty look in double quick time. Apart from cocine- a commonly used name for Oxytocin, -other chemicals are used to wash mushrooms and cauliflowers to give them fresh and brilliant whiteness.

Apart from the above Carbide is used to ripen the fruits like mango and papaya, quickly but generally people don't know that their use over a long period may harm the eyes and lungs, apart from causing skin problems.. It is commonly known as cocin,or 'pani or dawai for sabzi'.

It is a mammalion hormone which is to be used on animals only for various diseases and to  induce lactation.
 
Even more shocking is the news that the authorities seem to be aware of this misuse and do not take any steps to stop this. This veggie sabotage has to be taken seriously and stopped.

posted by Daman
28/07/2010

Tuesday, July 27, 2010

CHANANA DA VAID

The Night of the Blood-Red Moon.
Image by Athena's Pix (Pretty busy) via Flickr
Chananan da vaid

Chann di vakhi vich 
Kise ne khobh ditta sangeen!

Chanani payi ugldi hai khoon 
Dudh de chhanne vich 
Dulhya hai lahoo;
Raat di dehleez ute
Timkde taare di lau
Siskdi hai
Zindagi kurla rahi hai!

Vaid sado 
Chanana da!

---daman
27/07/2010

ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਵੈਦ !

ਚੰਨ ਦੀ ਵਖਿ 'ਚ 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਗੀਨ ;
ਚਾਨਣੀ ਪਯੀ ਉਗਲਦੀ ਹੈ ਖੂਨ 
ਦੁਧ ਦੇ ਛਨੇ 'ਚ
ਦਉਲ੍ਹ੍ਯਾ  ਹੈ ਲਹੂ
ਰਾਤ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਉਤੇ 
ਟਿਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਲੌ 
ਸਿਸਕਦੀ ਹੈ ;
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ :
ਵੈਦ ਸਦੋ 
ਚਾਨਣਾ ਦਾ !!!

ਦਮਨ 
 ੨੭/੦੭/੨੦੧੦

चानना दा वैद !

चन दी वखी 'च 
किसे ने खोभ दिति है संगीन !

चानणी पई उगलदी है खून 
दूध दे छने  'च
दुल्ह्या है लहू 
रात दी देहलीज़ उते 
तिमकड़े तारे दी लौ 
सिस्क्दी है 
ज़िन्दगी कुर्ला रही है!

वैद सदो 
चानना दा !!!
---दमन 
   
२७/०७/२०१० 
 I gratefully acknowledge the help of my friend Neelu Puri in transliterating this piece in Hindi and Shahmukhi--Daman        
 Zemanta helped me add links & pictures to this email. It can do it for you too.

AJJ MAIN KIS DA NAA LEYA HAI!!

NYC - MoMA: Vincent van Gogh's The Starry NightImage by wallyg via Flickr
Ajj Main Kis Da Naa Leya Hai!!!


Patjharaan di rooh hai kambi
Ghum da Chehra lishkya hai!
Ajj main kis da naa leya hai!

Tarel Motian naal jarheya
Sarghian hai saloo hai kita
Sooha sooraj bullehyan ne
Maang de vich rakh leya hai!

Ik bulla purwai da
rumak thal vichon hai langhya
Aurhan maari dharti utte
Aas da phull has paya hai!!

Anpachhati bullian ne
Dil de dar te sadd layi
Ik supna muskra ke
Akhian chon guzaryaa hai!!!

Jheel kandhe chanani sang
Raat ne hai kikkli payi
Lehar de vich ik sitara
Tim tima tim kar reha hai!!!!

Ajj main kis da naa leya hai....
Ajj main kis da naa leya hai!!!!


---daman
27/07/2010

अज्ज मैं किस दा ना लिय है
पत्झारान दी रूह है कम्बी
ग़म दा चेहरा लिश्क्य है
अज्ज मैं किस दा ना लिया है!

तारे मोतियन नाल जधेया
सर्घियन है सालू किता
सूहा सूरज बुल्लेह्याँ ने
मांग दे विच रख लया है !

इक बुल्ला पुरवाई दा
रुमक थल विचों है लंघया
औधान मारी धरती उत्ते
आस दा फुल हस्स पया है !

अन्पछाती बुल्ल्हिआन  ने
दिल दे दर ते सद्द लायी
इक सुपना मुस्करा के
आखियन चो गुज़र्या है

झील  कंधे चानानी संग
रात ने है किक्क्ली पाई
लहर दे विच सितारा
टिम टीम   कर रिहा है  !!!


Monday, July 26, 2010

HAPPY JOURNEY!

       Frankly speaking I could not spot the train ....but this really happens in India. This saturday happened to be Guru Poornima or full moon night dedicated to the Gurus or teachers. On such occasions people gather at holy places to worship and pay homage to the Gurus....It is considered to be very pious to take bath in a river or any running stream. Besides others Hardwar,Benaras,  Prayag, Mathura and Pushkar near Ajmer are the major holy places in the North where the people  congregate to worship and wash in the holy rivers like the Ganges,and Yamuna....
       Besides washing off the accumulated sins these occasions also serve to provide a picnic like outing to the families...Such occasions also provide an opportunity to the business minded to make an extra buck..They put up make shift stalls and a thriving market comes up overnight.
       The trains provide the cheapest means of conveyance and 90% of people do not purchase the tickets even....They just clamber up the trains as you can see in the above picture..
        In my childhood I also have travelled in such a train once. We were going to Delhi to meet some relatives,with tickets of course, when we were caught in such a jam...The bogeys were very suffocating and full of sweaty fumes...I think now in retrospect that travelling on the roof of train must be very enjoyable where you get fresh and cool  air never mind the dangers of slipping off from a running train with grievous results. But alas the elders will not allow!
         Why the Indian Rail does not provide  open coaches....It will be a tremendous hit, specially with children and hitch hikers.....Let us petition the railways to go in for such a project...)))>

---daman
26/07/2010

MERE JAZBAATAN DI HANAN

Tulip and Veiled Woman by Steichen, Nottingham...Image by Dr John2005 via Flickr
KAUN HAI 


Mere jazbataan di hannan 
Kaun hai eh kaun hai!
Sadhran de geet vargi;
Peedan de sangeet vargi;
Kaun hai!
Bijlian di tadpana jehi;
Sagaraan di dhadkanan jehi;
Kaun hai!
Thede khandi hosh vargi;
Hanjhooan de josh vargi;
Kaun hai!
Pasri hoi chanani jehi;
Sarghi roop suhanani jehi;
kaun hai!
Guzre hoye kal vargi;
Partadi hoi chhal vargi;
Kaun hai!
Panchhian di chahk vargi;
Phaganan di mehak vargi;
Kaun hai!
Sawanan di phuhar vargi;
Muskrandi bahar vargi;
Kaun hai!
Patjhadan di raat vargi;
Chet di parbhat vargi;
Kaun hai!


Mere Jazbaatan Di Haanan
Kaun hai, eh kaun hai!!


---daman
22/07/2010


मेरे जज्बतान दी हांणन  
कौन है एह कौन है!
सधरान दे गीत वरगी 
पिर्हन  दे संगीत वरगी 
कौन है एह कौन है! 
बिजलियन दी तड़पना जेही 
सागरां दी  धड्कंनान जेही 
कौन है !
थेड़े खांदी होश वरगी
हन्झुआन दे जोश वरगी 
कौन है !
पसरी होई चानणी जेही 
सरघी रूप सुहाननी जेही 
कौन है !
गुज़री होई कल वरगी ;
परतदी होई छल वरगी;
कौन है !
पंछियन दी चहक वरगी;
फगना दी महक वरगी;
कौन है!
सावना दी फुहार वरगी; 
मुस्क्रांदी बहार वरगी;
कौन है!
पत्झ्र्हा दी रात वरगी 
चेत  दी परभात वरगी;
कौन है !
---दमन 
२२/०७/२०१०       
            
    


VEKH REHA HAAN!


Beggar womanImage by Megan Garner via Flickr
VEKH REHA HAAN!


Main eh sabh kujh vekh reha haan,
Vekh ke par main uff nahi karda,
Mainu ki koi kujh karda rahe,
Main taan gola char damaan da,
Jiwein kiwein main dhid bharna hai,
Darh vatt apna kamm karna hai!!

Hune maithon koi sati savitri,
Hath add bhikhya mangdi pai si,
Taanbe da koi gol jeha var,
Harhe kadh kadh mangdi pai si,
Harhbuchaan de dharyan kolon,
Sehm sehm bhukh langhdi pai si!!

Pith te do akhian nuu banhi,
Ghagre vali parbati koi,
Roti di ik burki de layi,
Ittan gaara chukdi pai si,
Akhaan vich koi peerh samo ke,
Neele bulh auh tukdi pai si!!

Main eh sabh kujh vekh reha haan ,
Vekh ke par main uff nahi karda,
Mainu ki koi kujh karda rahe,
Gham dhonda rahe,Aah bharda rahe,
Main taan gola char damman da,
Jiwein kiwein main dhidh bharna hai,
Darh vatt apna kamm karna hai!!!


---daman
25/07/2010

मैं एह सभ कुझ वेख रिहा हाँ
वेख के पर मैं उफ़ नहीं करदा
मैनु की कोई कुझ करदा रहे
मैं तां गोला चार दम्मान दा
जिवें किवें मैं धिढ़ भरना है
दढ़ वट अपणा कम्म करना है !

हुने  मैथों कोई सती सावित्री
हथ अड्ड भिख्या मंगदी पई सी,
तान्नबे दा कोई गोल जिहा वर ,
हाड़े  कढ कढ  मंगदी पई सी,
हढ़बुचान  दे धारयां कोलों
सहम सहम भूख लंघदी पाई सी!

पीठ  ते दो अखिआन नू बन्ही
घगरे वाली पारबती कोई
रोटी दी इक बुरकी दे लई
इट्टां गारा चुकदी पई सी,
अखां विच कोई पीढ समो के,
नीले बुलह ओह टुकडी पई सी!

मैं एह सभ कुझ वेख रिहा हाँ
वेख के पर मैं उफ़ नहीं करदा ,
मैनू की कोई कुझ करदा रहे ,
ग़म  धोन्दा रहे, आह भरदा रहे,
मैं तां गोला  चार दम्मा दा,
जिवें किवें मैं धिढ़  भरना है,
दढ़ वट अपणा कम् करना है !

---दमन
२५/०७/२०१०

                                    

Thursday, July 22, 2010

YAAD TERI

Gavin & TeriImage by cabbit via Flickr
Yaad


xxx xxx xxx xxx xxx xxx
    xxx  xxx xxx
        xx    xx
Yaad
Teri aa gayi
Zindagi de morh te
Jindri nimani beh gayi
palkan nu jod ke...

xxx xxx xxx xxx xxx xxx
  xxx xxx xxx xxx xxx
            xx   xx

Daman
22/07/2010

RAB SAAWAN LAYA!

heavy rainy dayImage by 竜次 ryuuji via Flick
Aa ve maahi rabb saawan laaya
Dar dar hoiyan jhikan;
Andar waraan taan hussad ghanera
Bahar niklan taan dhupaan
Patt patt kaaniyan zulfan waliyan
Khat mahi val likhan;
Muddat pichhon rabb yaar milaya
                 Hun gallan yaa russan

posted by Daman
22/07/2010
                                                                   आ वे माही रब्ब यार मिलाया
                                                                   दर दर होइयां झिकाँ;
                                                                   अन्दर वार्हाँ  तां हुस्सढ़ घनेरा
                                                                   बाहर निक्लां तां धुपां
                                                                   पट पट कानियाँ जुल्फां वालियां
                                                                   ख़त माही वल लिखां
                                                                   मुद्दत पिछूं रब्ब यार मिलाया
                                                                   हुन गल्लां करां के रुस्सां !

दमन
२२/०७/२०१०

                                                                    
           

Wednesday, July 21, 2010

JOLLY GOOD PAULING TIMES

Octupus Paul... has put many a sooth-sayers out of business. It correctly predicted the outcome of as many matches as its tentacles and  has become a sort of pop culture...Many people who used to earn a little money from the business of predictions to sustain their families are woefully sad and furtively looking for some other avenue to earn their livelihood... to keep their fires burning.
But hail the Lord!  there comes the good news now that Paul the  Octopus  is retiring....my brethren do not think of taking up some other job.....
happy times are knocking at your doors....
Figuratively speaking it is hanging up its tentacles for an unspecified time...It is not even going to be a referee in slanging matches between the players and referees  of world cup football matches .....It has been sentenced to go back to the aquarium....but the aquarium management is considering it as an asset which will make their ticker machines run at furious speed.....
In the world history perhaps 'Paul' is the first millionaire Octopus who will be adorning an aquarium tanks.
Julia GillardImage via Wikipedia
Taking cue from 'Paul' an Australian  psychic octopus  has indicated that red-haired Julia Gillard is going to be a clear winner in the next months elections in Australia, while it seemed a bit lukewarm towards conservative opposition leader Tony Abbott's photo.
Crop of original picture of Tony Abbott in 2010.Image via Wikipedia
Finally, there is an unconfirmed report that Octopus Paul fainted when confronted with the question to predict the year when India shall win the FIFA world Cup. hahaha.........!!!!!!!!!

---daman
20/07/2010

Enhanced by Zemanta

Monday, July 19, 2010

MERA YEH KAAMTUM KARDO


Mera yeh kaam tum kar do!!!!!!

Na shikwa hai na ruswai
Chalo sab baant letey hain,
Purane khat wo tasveerein
sabhi kuchh chhant dete hain !

Jo tera hai tumhi le lo
Mera bhi pas hi rakh lo
Main ro'uun gar tumhein kya hai
Mujhe chup chaap sehne do !

Awazein chhun ke aati hain
Faseelon ko khada kar do
Hawaein tung karti hain 
Deewaron ko buland kar do !

Labon pe qafal kano mein rui
Wa pyale mein zahar bhar do
Mera yeh kaam tum kar do
Pyale mein zahar bhar do!

Mera yeh kaam tum kar do!!

---daman
28/06/2010

Faseelon=fences,Buland=High,Qafal=Lock,Sunday, July 18, 2010

JAB AAYEGI TERI YAAD


Theek hai nahin milengey
Tumko iss ke baad
Par kya karengey jub
Jab Hamein aayegi teri yaad!

Tum ne toh hum se keh diya
Mat likhna koi khat,
Kya hoga jab iss dil ko
Satayegi teri yaad!

Bhatkenge hum veerane main
Neem hosh o neem jaan
Kaanta chubhega paon mein,
Uthegi ikk faryad!

Be bal-o-par kafas mein
Hum qaid hain magar,
Be-hiss o jaan kaise udengey
Aayega jab sayyad!

Wo karar sath rehne ke
Ta umar ta hayat,
Tum ne to sab bhula diya
Lekin hai hum ko yaad!


---daman
21/06/2010

(''neem-hosh=semi conscious,Kafas=cage,sayyad=bird catcher)

Friday, July 16, 2010

POOR OLD TREE

I am an old tree ...very old tree
I have seen about five thousand
springs and autumns,....many winters
many a blizzards,
and many furious winds
have unsuccessfully tried to uproot me,
I withstood all the attempts at my life
Many a caravans have rested under my shade
Many a birds have come to me and
put their chicks under my care...
Many invading armies have planned
their strategies and executed these in front of my eyes
I have the honour of providing shade
to the great warrior Alexandra of Macedonia.
More recently Mughal King Babar pitched
his royal tent under my shade;
Even Prince Saleem and Anarkali
had their rendezvous in my shade.....More recently
Mirza and his love Sahiban had their tryst
in my lap,Mirza went to sleep under my caressing
and comforting shade...
unfortunately his own brothers
caught up with him, and in a fierce dual
Mirza got slaughtered..Sahiban could only cry;
I also cried because they were my guests
but I was helpless; I could only cry silently;
my tears are invisible...
Only yesterday I have seen the bloodshed
and genocide between brothers
who have been living together..for centuries
they decided to part their ways
and started to live separately
I can only cry...my dear brothers.
I can only cry....
what can an old tree do
More recently some people have
started cutting my branches
for firewood..

I am standing at the borders
and looking helplessly;
What can old tree do...
Some people are thinking
of cutting me and
selling me in the market
for profit and hoarding...
My heart cries...
but what can an Old tree do...
They are further thinking of
building their individual homes
with my wood and planks...
But what can an Old tree do...
I keep my ears and eyes open
but I can not open my mouth...
I have to watch silently....
It is a torture to see my
children fight and not be able to intervene
O my God! I don't want to see my children fighting
I feel like committing a harakiri...


---daman
16/07/2010

Wednesday, July 14, 2010

EK SE BHALE DO


My luck today is interesting. It gives new hope.

''Right now your concentration is quite good.You tend to be very ambitious and work quite hard.!!!!!!!!!!!

My take on it: Yeah I am working quite hard. I make Chity's and my own bedtea, breakfast and coffee. Since Chity is not feeling well for the last fortnight.

''You can be an inspiring force for others......''
Well well boys get up and follow me. hahaha.

''Your innovative ideas can bring you the support of those in position of authority''

Yeah I keep dozing even when there is lot of work at hand.Keep dozing in support of me Mr Someone-in-authority. Ek se bhale do, do se bhale char.---daman
14/07/2010

image copyrights with the rightful owners.

Tuesday, July 13, 2010

MAINU HASNA NAHI CHAHIDA

MAINU HASNA NAHI CHAHIDAMainu hasna nahi chahida
Kyonke
Meri rag rag andar
Patjhad da ghum
Panghar gaya hai!
Ate meri taaki vich baitha
Ik panchhi,
Kurla reha hai!

Is da sohal salona saathi
Vichhar gaya hai;
Inhan ne rall mil ke
Gagana nuu gaahya;
Sajri saver de swagat layi,
Geetan de badhwar si banhe
Kaaliyan ratan nigal gayian han!

Mainu hasna nahi chahida
Meri taaki vich baitha panchhi,
Saathi di adh sadi laash nuu,
Modhe rakh ke ,
Hune hune taandav nacheyga;

Main ajj ukka has nahi sakda!---daman
13/07/2010

All rights with the author.
Rights of the image with the rightful owners.

Sunday, July 11, 2010

BHUKHAN DA RAAG


Niraas khittian upar
Yaari nun phansi lagi;
Ajj vish mahabbatan vich
Ralai gayi hai yaar!

Jiwan di azli runjhun
Hun takk jo sunda aayan;
Jaag usnoo rutt di ajj
Layi gayi hai yaar!

Bhukhan de raag jaage
Supnay veeran hoye;
Agg mere jazbyan vich
Payi gayi hai yaar!

Gandalan nuu chumm ke nachdi
Fajraan di paun vargi
Meri bahaar kanjak
Ruayi gayi hai yaar!!!


---daman
11/07/2010

(copy right with the author)
Rights of the image are with the
rightful owner.

VICHHRE YAAR NUN


BADE CHIRAN BAAD
TUSSI YAAD AAYE
PAR YAAD AAYE WAHWA RAJJ KE
ASSI BUK BUK HANJOO NEER WAHAE
PAR LOKAN TON MUNH KAJJ KE !

BHUJDE THALAAN VICH
MEENH VARHDA JEON
YAADAN CHHEHBAR LAYI
VEERANE SARSABZ BAHARAAN
SHUKRAANA MERE SAIN!

SHUKR SAIN!
TUSSI JHATI MARI
PALKAAN OHLE LUK KE !


----DAMAN
10/05/2010All the poems in this blog are protected under
copyright Act. However requests for sharing
will be considered and granted.
I don't hold any rights to the image.These
rest with the rightful owners--daman

Friday, July 9, 2010

DO KAVITAEN
Mera dharam hai insaniyat
Mera jahan aashiyana hai;
Mera astitv hai mera vishwas
Shanti se mera dostana hai;
Mil baith jo rehte gharon mein
Do ghadi hasna aur batiana hai;
Bakher jaate yaadon ke sunehre sapne
Aisi hastion ki sada talash rahi
Sab hain vyast is yug main
Kya le jayenge kya de jana hai;
Bejan sadiyaan yahin reh jayengi
jeeta pinjar mitti main mil jana hai;
Kadwe shabd bolne se pehle hans lo,
Yeh teer chhoota to kayi ghayal honge,
bad-dua ban kar kisi apne par laut aana hai!

II

Jab bhi koi baat danke ki chot kahte hain
Na jaane kyon zamane ko akhar jaati hai;
Jhoot kahain to mujrim karar diye jayein
Sach kehne pae bagawat ki boo aati hai;
fark kya hai gharibi aur amiri mein
Amiri roti hai,gharibi muskrati hai;
Maa mujhe roti do chand nahi,
Beti gharib ki budbudati hai;
'dhairyaa'so gayi footpath par thaki mehnat,
Neend ke liye Haveli chhatpatati hai!!!

compilation: Daman
courtesy Dhairyaa Taneja(All rights of poems with the author.
All rights of the image which is only for illustration
rest with its owners.)

Monday, July 5, 2010

IK BHATKE PANCHHI DA CHITAR

Ik bhatke panchhi da chitar
Ik hanjoo, Ik bhakhdi oosha,
Dhukhdian shaman da shah dhuan!


Ragg ragg de vich
shaam da sooraj;
lau dhundli jehi
lahoo boondan vich;
jazbyan andar,
mehak khizan di!


supnyan de vich
ruttan...thittan
vaal khol ke
taandav nachan!
seene andar,
Cheesan....hookan,
Jharne vangoon kal kal hassan!
Bahar sunjaan vich khilri hoi,
Teghan vangoo chil chil kardi,
Ik muskani,
Sajj sooyi baghyadi vangoo,
Biphari hoi!


Bhatke panchhi ne gaganan te,
Sahaj soojh di koochi lai ke,
Sadhraan da ikk chitar banaya!
Aihran chadhe faulad di vakhion,
Udd ke do soohe changyade
Suche dand khand de chhoode vich
Rang rala gaye sajre lahoo da,
Lish lish kardi ik dumoonhi,
Maang de andar payi phunkare,
Jeth palethi jawan reejhan jehi
Ik almast udasi nisdin,
Is chitar di bhatki rooh vich,
Sone rangian teesiaan utte,
thumak thumak ke lehndi aawe!


Bhatke panchhi ne gagnan 'te
Sadhraan da ikk chitar banaya,
Chitar banake paad v sutya;
Ikk hanjoo de naal sinjh ke,
Seene vich ik kanwal ugaya ke
Kanwal Uga ke
Ukhad v sutya!


Kanwal Uga ke
Ukhad v sutya !!


---daman


(Copyright with the author.All rights of the image with the
rightful owner,which is solely for the illistrative purpose)